Dokumenty
Plan lotów młodych 2023
Plan lotów dorosłych 2023
Mistrzostwo oddziału 2023
Komunikat wystawa okręgowa 2022
Wyniki oddział 2022
Symulacje w kategoriach 2022
Plan lotów młodych 2022
Plan lotów dorosłych 2022
Mistrzostwo oddziału 2022
Plan lotów młodych 2021
Plan lotów dorosłych 2021
Plan lotów młodych 2020
Plan lotów gołębie dorosłe 2020 skorygowany
Mistrzostwo oddziału 2020
Plan lotów dorosłych 2020
Spis gołębi derby (do edytowania)
Spis gołębi derby (do wydrukowania)
Prawidłowy zapis obrączek olimpijskich dla systemów ESK
Plan lotów młodych 2019 + odjazdy kabiny
Regulamin GMP młodych 2019
Regulamin mistrzostwa olimpijskiego młodych 2019
Mistrzostwo oddziału 2019
Plan lotów 2019
Plan lotów dodatkowych 2019

Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl